จดหมายเหตุออนไลน์  
       
        จดหมายเหตุออนไลน์ คือเอกสารจดหมายเหตุรวมทั้งสื่อโสตทัศน์จดหมายเหตุที่ไม่มีชั้นความลับ สามารถเผยแพร่ได้ และให้บริการในรูปแบบออนไลน์เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อีกทั้งยังเป็นการถนอมเอกสารต้นฉบับจากการหยิบขึ้นมาใช้บ่อยๆ  
        
       
    14 กันยายน 2555  
   
รายการ
เลขทะเบียน
รูปแบบ

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์

ดาวน์โหลด  

 
 
       
    16 พฤษภาคม 2555  
   
รายการ
เลขทะเบียน
รูปแบบ
ปิรามิดหน้าเสาธง  
 
       
    15 พฤษภาคม 2555  
   
รายการ
เลขทะเบียน
รูปแบบ
สารคดีชุด "จากทุ่งหลวงสู่คลองรังสิต"
โดยศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผู้โพสต์ : กองวิชาการและแผนงาน
หมวด : ทั่วไป
โพสต์เมื่อ : 1 เมษายน 2552
ความยาว : 14:30
สารคดีชุด "ย้อนรอยทุ่งหลวง คลองรังสิต"
จัดทำโดย เทศบาลเมืองรังสิต
ผู้โพสต์ : กองวิชาการและแผนงาน
โพสต์เมื่อ : 1 เมษายน 2552
ความยาว : 15:12
 
กิจกรรมเสวนา "เหลียวหลัง แลหน้า สืบสาน คลองรังสิต"
ผู้โพสต์ : กองวิชาการและแผนงาน
โพสต์เมื่อ : 29 มีนาคม 2552
ความยาว : 120:42
 
 
       
    1 พฤษภาคม 2555  
   
รายการ
เลขทะเบียน
รูปแบบ

ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด 

* ติดต่อขออ่านเอกสารตัวจริงได้ที่หอจดหมายเหตุ    
 
       
    3 เมษายา 2555  
   
รายการ
เลขทะเบียน
รูปแบบ

"เหลียวหลังแลหน้า สองทศวรรษมหาวิทยาลัยรังสิต" งานสัปดาห์ห้องสมุด

 

 
ดาวน์โหลด VDO    
 
       
    27 มกราคม 2555  
   
รายการ
เลขทะเบียน
รูปแบบ

พิธีบวงสรวงองค์สุริยเทพ

ดาวน์โหลดหนังสือ

ดาวน์โหลด VDO  
 
       
    25 มกราคม 2555  
   
รายการ
เลขทะเบียน
รูปแบบ

ใบอนุญาต ให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ดาวน์โหลด
อ่านเอกสารฉบับเต็ม

* ติดต่อขออ่านเอกสารตัวจริงได้ที่หอจดหมายเหตุ    
 
       
    4 มกราคม 2555  
   
รายการ
เลขทะเบียน
รูปแบบ

สารรังสิต : บ้านเคยอยู่อู่เคยนอน Good Old Days
(รวมบทสัมภาษณ์ศิษย์เก่า/ศิษย์เก่าดีเด่น)

ดาวน์โหลด

 
 
       
    10 สิงหาคม 2554  
   
รายการ
เลขทะเบียน
รูปแบบ

ขิงแก่

ดาวน์โหลด

 
 
       
    3 สิงหาคม 2554  
   
รายการ
เลขทะเบียน
รูปแบบ

หนังสือ อาทิตย์ อุไรรัตน์ ก้าวข้ามวิกฤตชาติ

ดาวน์โหลด

 
 
       
    2 สิงหาคม 2554  
   
รายการ
เลขทะเบียน
รูปแบบ

หนังสือ รังสิต รังสรรค์ 25 ปี มหาวิทยาลัยรังสิต 2528-2553

ดาวน์โหลด

นส.มรส.2553/1
 
       
    25 กรกฎาคม 2554  
   
รายการ
เลขทะเบียน
รูปแบบ
พิธีเปิดอาคารรัตนคุณากร
DVD.มรส.2553/1
พิธีบวงสรวงองค์สุริยเทพ
DVD.มรส.2554/1
 
       
    18 พฤษภาคม 2554  
   
รายการ
เลขทะเบียน
รูปแบบ
โครงการวิทยาลัยปิ่นเกล้า
นส.มรส.2527/1
คำขอนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เล่ม 1
นส.มรส.2532/1
คำขอนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เล่ม 2
นส.มรส.2532/2
คำขอนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เล่ม 3
นส.มรส.2532/3
คำขอนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เล่ม 4
นส.มรส.2532/4
 
       
    10 กุมภาพันธ์ 2554  
   
รายการ
เลขทะเบียน
รูปแบบ
บันทึกชีวิต ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ ที่ระลึกครบ 7 รอบนักษัตร
นส.มรส.2538/1
หนังสือ "ที่ระลึกพิธีสถาปนา มหาวิทยาลัยรังสิตวันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 2533"
นส.มรส.2533/1
ตำนานเพลง "ตะวันรุ่งทุ่งรังสิต"
มรส.072.0723/2545.1
 
       
       
    หมายเหตุ :  
       - หากต้องการใช้เอกสารฉบับจริง โปรดติดต่อหอจดหมายเหตุ ชั้น6 สำนักหอสมุด(อาคาร7) ในเวลาทำการ  
       - การอ่าน E-Archives รองรับ Browser ของ Mozilla Firefox อาจเปิดอ่านไม่ได้ใน Internet Explorer (ให้ดาวน์โหลด plugin ที่ Browser แนะนำ)  
       
       
       
       

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารหอสมุด ชั้น 6 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-222 ต่อ 3257 โทรสาร 02-997-222 ต่อ 3273